Autor: Redakce Czech tongue

0

Milion × milión

Tato základní číslovka označuje tisíc tisíců (1 000 000). Přeneseně pak můžete tímto slovem expresivně vyjádřit i neurčitý velký počet či...

0

Fólie × folie

Fólie, nebo folie? Píše se v tomto slově dlouhé, anebo krátké o? Podle pravidel pravopisu je správnou variantou pouze ta s ó....