Jazyková poradna je sekce webu Czech tongue, v níž najdete rady, jak správně psát problematická slova či fráze. Jedná se o jazykové (zejm. pravopisné či gramatické) jevy, v nichž se často chybuje.

Kvartární × kvartální

Primární, sekundární, terciární… A jak byste cizím slovem označili čtvrtý stupeň? Kvartární, nebo kvartální? Odpověď snadno odvodíme od slov označujících předchozí stupně – primární, sekundární, terciární. V těchto slovech nemáme žádné písmeno L → […]

Číst více
1 20 21 22 23 24 27