Jazyková poradna je sekce webu Czech tongue, v níž najdete rady, jak správně psát problematická slova či fráze. Jedná se o jazykové (zejm. pravopisné či gramatické) jevy, v nichž se často chybuje.

Skončit × zkončit

Tu a tam se v psaném projevu setkáváme s výrazem zkončit. Je pravopisně správný, anebo by se mělo psát spíše skončit? Správně je samozřejmě varianta s počátečním S. Skončit ✓ (správná varianta) Zkončit × (chybná varianta) Příklady […]

Read more

Leccos × Lecos

V psaní tohoto slova se často chybuje. Píše se správně leccos, nebo lecos? A jak je to s variantou lecco/leco? Pravopisně správnou variantou je v obou případech ta s dvěma písmeny C, tj. leccos […]

Read more

Odhlaste × Odhlašte

Jak vypadají pravopisně správné tvary rozkazovacího způsobu slova odhlásit? Píše se správně odhlaste se, nebo odhlašte se? Tvary rozkazovacího způsobu píšeme v tomto případě jedině bez diakritiky (bez háčku nad písmenem S) […]

Read more

Přihlaste × přihlašte

Jak vypadají pravopisně správné tvary rozkazovacího způsobu slova přihlásit? Píše se správně přihlaste se, nebo přihlašte se? Tvary rozkazovacího způsobu píšeme v tomto případě bez diakritiky (bez háčku nad písmenem S) – správně je […]

Read more
Pomocná ruka

Pomozme × pomožme

Jak vypadá pravopisně správný tvar rozkazovacího způsobu slova pomoci? Pomoz, nebo pomož? Pomozte, nebo pomožte? Všechny tvary rozkazovacího způsobu píšeme v tomto případě bez diakritiky (bez háčku nad písmenem Z) – správně […]

Read more
1 22 23 24 25 26 27