Jazyková poradna je sekce webu Czech tongue, v níž najdete rady, jak správně psát problematická slova či fráze. Jedná se o jazykové (zejm. pravopisné či gramatické) jevy, v nichž se často chybuje.

Skončit × zkončit

Tu a tam se v psaném projevu setkáváme s výrazem zkončit. Je pravopisně správný, anebo by se mělo psát spíše skončit? Správně je samozřejmě varianta s počátečním S. Skončit ✓ (správná varianta) Zkončit × (chybná varianta) Příklady […]

Číst více
1 22 23 24 25 26 27