Štítek: co je správně česky

1

Fobie × fóbie

Když máte z někoho či něčeho chorobný strach, máte fobii, nebo fóbii? Měli bychom při psaní tohoto slova psát dlouhé, anebo...

0

Milion × milión

Tato základní číslovka označuje tisíc tisíců (1 000 000). Přeneseně pak můžete tímto slovem expresivně vyjádřit i neurčitý velký počet či...