Frustrace × flustrace

Slovník spisovného jazyka českého uvádí jako význam tohoto výrazu následující definici: stav porušené psychické a citové rovnováhy člověka vznikající tím, že uspokojení jeho potřeb je mařeno nebo znemožňováno. Jediným spisovným […]

Read more

Alibi × aliby

Slovo alibi pochází z latiny. Z tohoto jazyka jsme jej do češtiny přejali v nezměněné podobě, tzn. ve tvaru se dvěma měkkými I. Někteří pisatelé mají tendenci používat nesprávný tvar aliby. Nejspíš proto, […]

Read more
1 2