Skončit × zkončit

Tu a tam se v psaném projevu setkáváme s výrazem zkončit. Je pravopisně správný, anebo by se mělo psát spíše skončit? Správně je samozřejmě varianta s počátečním S. Skončit ✓ (správná varianta) Zkončit × (chybná varianta) Příklady […]

Číst více