1

Fobie × fóbie

Když máte z někoho či něčeho chorobný strach, máte fobii, nebo fóbii? Měli bychom při psaní tohoto slova psát dlouhé, anebo...