Rubrika: Jazyková poradna

Jazyková poradna je sekce webu Czech tongue, v níž najdete rady, jak správně psát problematická slova či fráze. Jedná se o jazykové (zejm. pravopisné či gramatické) jevy, v nichž se často chybuje.

0

Milion × milión

Tato základní číslovka označuje tisíc tisíců (1 000 000). Přeneseně pak můžete tímto slovem expresivně vyjádřit i neurčitý velký počet či...

0

Fólie × folie

Fólie, nebo folie? Píše se v tomto slově dlouhé, anebo krátké o? Podle pravidel pravopisu je správnou variantou pouze ta s ó....

0

Puls × pulz

Píše se správně puls, nebo pulz? Slovo, které je synonymem výrazu tep, můžeme napsat se s i se z. Pravidla českého pravopisu říkají, že...

1

Krutony × krutóny

Opečené či osmažené kousky pečiva, které se přidávají do polévek či salátů, se nazývají krutony, nebo krutóny? Píše se v tomto slově...