Události

Datum a čas Událost
14. 11. 2018
18:00–20:00
Josef Tomeš: Viktor Dyk v domácím odboji za první světové války a v zápase o samostatný československý stát
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 1 Hlavní město Praha
15. 11. 2018
17:30–19:30
Jana Vlčková: Český Fonografický archiv
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 1 Hlavní město Praha
21. 11. 2018
18:00–20:00
Štefan Pilát: Gorazd – Digitální portál staroslověnštiny
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 1 Hlavní město Praha
28. 11. 2018
18:00–20:00
Tatiana Timoshchenko: Obraz barev v českém korpusu
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 1 Hlavní město Praha
05. 12. 2018
18:00–20:00
Jiří Homoláč – Kamila Mrázková: „S dovolením si na svém soukromém Twitteru budu dál psát, co chci“: Diskurzní analýza twitterových účtů českých novinářů
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 1 Hlavní město Praha
06. 12. 2018
17:30–19:30
Bohumil Vykypěl: Typologické poznámky k německé jazykovědě za nacionálního socialismu
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 1 Hlavní město Praha
12. 12. 2018
18:00–20:00
Ondřej Koupil – Kateřina Voleková: Orthographia Bohemica a náměšťská gramatika v nových edicích
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 1 Hlavní město Praha
19. 12. 2018
18:00–20:00
Přemysl Rut – Václav Vaněk: Nové edice České knižnice
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 1 Hlavní město Praha