Události

Datum a časUdálost
07. 03. 2019 – 28. 03. 2019
Celý den
Kroje Podještědí
Krajská vědecká knihovna v Liberci, Liberec I – Staré Město Liberec
19. 03. 2019 – 20. 03. 2019
09:30–14:00
Současnost literatury pro děti a mládež: Klíč k pohádce
Krajská vědecká knihovna v Liberci, Liberec I – Staré Město Liberec
20. 03. 2019
18:00–19:30
Naďa Hynková Dingová; Alena Macurová; Radka Nováková: Český znakový jazyk – ohrožený jazyk?
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 1 Hlavní město Praha
27. 03. 2019
18:00–19:30
Alice Jedličková: „Ma-ma-maminko-podívejte se, co mám!“ – Zobrazení řeči a mysli postav v české próze kolem poloviny 19. století
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 1 Hlavní město Praha
28. 03. 2019
15:30–18:00
Nové cesty Teoretické knihovny
Ústav pro českou literaturu AV ČR, pracoviště Praha, Praha 1 Hlavní město Praha
28. 03. 2019
17:30–19:00
Václav Čermák: Vývoj jazykové situace v srbsko-chorvatském jazykovém prostoru v 19. a 20. stol
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 1 Hlavní město Praha
03. 04. 2019
18:00–19:30
Tereza Klabíková Rábová: „Když blbě zadáš PUK, tak seš jantar“ aneb Ke specifikům vyjadřování v marketingové komunikaci
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 1 Hlavní město Praha
10. 04. 2019
18:00–19:30
Neil Bermel: Jazykový management a jazyková ideologie na českých hradech a zámcích
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 1 Hlavní město Praha
11. 04. 2019
17:30–19:00
Elżbieta Kaczmarska: Metody vyhledávání optimálního překladu polysémních sloves na základě analýzy paralelních textů
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 1 Hlavní město Praha
17. 04. 2019
18:00–19:30
Róbert Bohát: Metafory učení v Komenského spisku Fortius redivivus (Fortius oživlý nebo jak zahnati lenost ze škol)
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 1 Hlavní město Praha
1 2