Čeština na internetu aneb Na jakých vlnách surfují češtináři

Internet je místem, které je zahlceno nepřeberným množstvím informací. Když se však vydáte do jeho vod a podaří se vám bez úhony proplout spoustou balastu, můžete narazit i na nesmírně užitečné zdroje. Chcete-li brzy dorazit k jejich břehům, pokračujte ve čtení.


Připravili jsme pro vás přehled stránek, které by podle našeho mínění mohly zajímat každého, kdo má rád češtinu. Podíváme se na online verze slovníků, stránky s výklady pravopisných pravidel, automatické nástroje pro práci s textem i webové portály, které si kladou za cíl popularizaci českého jazyka.

Na jakých vlnách tedy surfují češtináři?

Čeština na internetu aneb Na jakých vlnách surfují češtináři
Čeština na internetu aneb Na jakých vlnách surfují češtináři

Internetová jazyková příručka

Nevíte si při psaní rady s pravopisem? Nejste si jisti, zda do věty, kterou jste právě napsali, patří čárka? Potřebujete poradit, jak se skloňuje nějaké méně obvyklé slovo? Internetová jazyková příručka (IJP) je tady právě pro vás.

Tato neocenitelná pomůcka, která pochází z dílny Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR, zahrnuje slovníkovou i výkladovou část a je neustále rozšiřována, zpřesňována a doplňována o nové výrazy. I v odborných kruzích je tento projekt považován za neoddiskutovatelnou autoritu (také jej tvoří odborníci na slovo vzatí). Když si zkrátka nevíte rady s čímkoliv, co se točí kolem spisovného jazyka, IJP vám takřka vždy pomůže.

prirucka.ujc.cas.cz

Akademická mluvnice češtiny

Bible jazykovědných bohemistů. Tak by se dala s trochou nadsázky nazvat Akademická mluvnice češtiny. Jde o vysoce odborné dílo, které je rozděleno do tří svazků. První z nich je zaměřen na fonetiku, fonologii, morfonologii, morfemiku a tvoření slov, druhý se zabývá tvaroslovím a třetí skladbou. Naskenované stránky těchto knih máme k dispozici i online. Najdete je na webu Ústavu pro jazyk český.

http://www.ujc.cas.cz/veda-vyzkum/publikace/akademicka-mluvnice-cestiny.html

Výkladové slovníky současné češtiny online

Výkladové slovníky patří k tomu nejzákladnějšímu, co je pro poznání současného jazyka třeba. Několik z nich je k dispozici i online. Když se tak chcete podívat na nějaké slovíčko, nemusíte chodit do knihovny a tam zdlouhavě listovat mnohostránkovými knihami (i když to má taky své kouzlo). Namísto toho totiž můžete vše vyřešit během chvilky na internetu.

Nový encyklopedický slovník češtiny online

Zabýváte-li se lingvistikou na odbornější úrovni, věnujte pozornost i Novému encyklopedickému slovníku češtiny. Najdete v něm celkem 1568 hesel, která vysvětlují více než 7000 jazykovědných termínů.

Dozvíte se zde vše podstatné o struktuře, principech fungování i vývoji češtiny, do hloubky poznáte její mluvenou i psanou podobu, ale i její jednotlivé variety. Slovník se zabývá všemi tradičními disciplínami jazykovědné bohemistiky, ale také nově se formujícími interdisciplinárními obory (matematická lingvistika, psycholingvistika, analýza diskurzu, kognitivní lingvistika aj.).

http://www.czechency.org

Český národní korpus

Pravidla pravopisu, slovníky a všelijaké kodifikační příručky jsou dobrá věc, reálné užívání jazyka však může být docela jiné. O tom, jak se čeština používá v praxi, se toho můžete spoustu dozvědět v takzvaných jazykových korpusech, tj. rozsáhlých databázích autentických textů (psaných či mluvených).

V korpusech můžete vyhledávat jazykové jevy (zvl. konkrétní slova a slovní spojení) a zjišťovat tak, jak se používají v praxi. Tento akademický projekt byl založen roku 1994 při FF UK a je spravován Ústavem Českého národního korpusu. Po registraci, která je zdarma, jej může využívat kdokoliv.

http://korpus.cz

Vallex

V tomto slovníku si můžete snadno ověřit valenci českých sloves.

Valence je schopnost slova (zvl. slovesa) vázat na sebe určitý počet dalších lexikálních jednotek (resp. syntaktických pozic). Ve Vallexu tedy můžete zjistit, čím vším může být dané sloveso v češtině rozvíjeno (a také která z těchto doplnění sloveso vyžaduje vždy a která jsou jen volitelná).

Projekt vznikl v Ústavu formální a aplikované lingvistiky MFF UK.

http://ufal.mff.cuni.cz/vallex/3.0/

Slovník afixů užívaných v češtině

Zajímavou webovou aplikací je i Slovník afixů užívaných v češtině. Ten vám osvětlí, jak se v českém jazyce používají předpony (prefixy) a přípony (sufixy).

→ http://www.slovnikafixu.cz

Český jazykový atlas

Český jazykový atlas je finálním výstupem špičkové české dialektologie (oboru, který se zabývá nářečími češtiny). Jedná se o atlasové zpracování výsledků rozsáhlého přímého výzkumu českých nářečí a běžné mluvy, který provedli pracovníci pražského a brněnského pracoviště dialektologického oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR.

Práce na tomto rozsáhlém projektu začaly už v 60. letech minulého století a dnes máme tento unikátní atlas i v online podobě. Každá z map Českého jazykového atlasu se věnuje jednomu slovu či frázi a zobrazuje různé varianty daného výrazu pro jednotlivá nářečí.

http://cja.ujc.cas.cz

Slovník nářečí českého jazyka

Zajímá vás česká dialektologie, ale nevyhovuje vám forma map, jíž se vyznačuje Český jazykový atlas? Vyzkoušet můžete i online verzi klasického Slovníku nářečí českého jazyka.

http://sncj.ujc.cas.cz

Digitalizované slovníky toponym

Spoustu věcí o českých toponymech (zeměpisných jménech) se dozvíte ve specializovaných slovnících, jejichž digitalizaci má na svědomí Ústav pro jazyk český. Jedná se o slovník Antonína Profouse nazvaný Místní jména v Čechách: jejich vznik, původ, význam a změny (1947–1960), který zpracovává více než 15 000 jmen českých měst a obcí, a dále také dva slovníky pomístních jmen (názvů neobydlených zeměpisných objektů). V online podobě existuje jak Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku, tak Slovník pomístních jmen v Čechách.

Užitečnou pomůckou (ač se nejedná o primárně jazykovědný projekt) je pak i aplikace VDP (Veřejný dálkový přístup) Státní správy zeměměřictví a katastru. Do vyhledávače tohoto nástroje jednoduše napíšete jméno města či obce a mj. se vám zobrazí přehled skloňování daného názvu. Pokud tak např. nevíte, jak vypadá druhý pád slova Sedlec nebo třeba čtvrtý pád jména Želiv, tady se to dozvíte. (Po vyhledání obce je třeba kliknout na ikonku lupy, čímž se zobrazí detail obce)

http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/vyhledej

Vokabulář webový

Pokud se zajímáte o historické kořeny češtiny, Vokabulář webový určitě znáte. Jedná se o zajímavou webovou aplikaci, která shromažďuje dostupné informace právě o historické češtině. Najdete v ní digitalizované slovníky staročeštiny i zdroje z dob národního obrození.

Dozvíte se zde, jak vypadala starší česká slovní zásoba (viz např. Malý staročeský slovník či Jungmannův Slovník česko-německý), ale i gramatika (např. v digitalizované Historické mluvnici jazyka českého od Jana Gebauera). Dále se můžete těšit i na kompletní texty starší české literatury, audioknihy a další prameny k poznání historické češtiny.

https://vokabular.ujc.cas.cz

Nechybujte.cz

Tento portál provozuje společnost Lingea, kterou můžete znát jako vydavatele slovníků. Najdete tak na něm online nástroje, které z její dlouholeté činnosti vychází. Můžete zde vyhledávat ve Slovníku současné češtiny či ve Slovníku českých synonym a k dispozici máte i výklady pravidel českého pravopisu a gramatiky.

Lingea se zabývá i vývojem jazykového softwaru a některé její moderní nástroje najdete i na tomto webu. Jde např. o aplikaci, která umí do vašeho textu doplnit (nebo z něj naopak odstranit) diakritiku či v něm zkontrolovat pravopis (podobně, jako to dělá textový editor Word).

https://nechybujte.cz

CZ accent

Tuto aplikaci vyvinulo Centrum zpracování přirozeného jazyka na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity. Jedná se o zajímavý nástroj, který dokáže do textu, v němž chybí diakritika, automaticky přidat háčky a čárky.

→ https://nlp.fi.muni.cz/cz_accent

Webové rozhraní pro systém doplňování čárek

Tým Centra zpracování přirozeného jazyka má na svědomí i aplikaci, jejímž úkolem je doplnit do textu interpunkci. Pokud jste tedy ve větě zapomněli napsat čárku, tento nástroj by ji měl teoreticky do vašeho textu doplnit. Přece jen se však jedná o pouhý počítačový program, a tak jej doporučujeme brát s rezervou.

→ http://nlp.fi.muni.cz/projekty/punctuation

Web Asociace češtinářů

Asociace češtinářů je profesní organizací učitelů českého jazyka. Ti mohou v rámci této platformy (zastřešeni oficiálním oborovým sdružením) kolektivně adresovat názory, návrhy a podněty státním školským orgánům. Na webu AČ najdete celou řadu aktualit a zajímavostí z tohoto oboru.

→ https://www.ascestinaru.cz

Mluvte česky!

Na stránkách mluvtecesky.cz se mohou cizinci zdarma naučit naši mateřštinu. Jedná se o projekt, který vznikl díky podpoře programu EU Leonardo da Vinci. Tento online kurz češtiny je k dispozici v angličtině, němčině, polštině a slovenštině. Zájemci o něj se mohou těšit na české texty, interaktivní cvičení či zajímavé audiovizuální pomůcky.

Cizinci zde mohou projít základním online kurzem (jazykové úrovně A1 a A2), ale také specializovaným kurzem odborné lékařské češtiny.

→ http://mluvtecesky.net

Pravopisně.cz

Tento portál je zaměřen výhradně na pravopis češtiny. Praktické informace a zajímavé materiály na něm mohou nalézt učitelé českého jazyka, poučení o naší mateřštině se však na něm dostane i žákům, studentům a širší veřejnosti. Autory projektu jsou bývalí studenti z Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové.

Na tomto webu je k dispozici celá řada testů, pravopisných cvičení či výkladů pravopisných pravidel. Pedagogové mohou tyto materiály snadno převést do formátu PDF a poté využít přímo ve výuce. Zajímavá je i sekce se zvukovými diktáty, které simulují psaní klasického diktátu ve školním prostředí.

→ https://www.pravopisne.cz

Moje čeština

Webové stránky mojecestina.cz využívají zejména žáci základních a středních škol. Zaměřeny jsou totiž na výuku našeho mateřského jazyka, přičemž se snaží promlouvat ke svým čtenářům jasnou a srozumitelnou řečí (nepoužívají zbytečně složitou terminologii, články doplňují ilustračními obrázky, infografikou apod.). Vedle článků na témata, která se točí kolem výuky češtiny, mají autoři tohoto webu na kontě i vlastní edukační aplikaci pro mobily a tablety. Ta se jmenuje Čeština s maňásky a obsahuje na 9000 testových otázek.

http://www.mojecestina.cz

ČESKÝ-JAZYK.cz (Studentský UNDERGROUND)

Pokud studujete nebo jste před nedávnem studovali střední školu, tento portál asi znáte. Najdete zde totiž celou řadu studijních materiálů, které jsou pro středoškoláky velmi žádaným zbožím: slohové práce, čtenářské deníky, životopisy autorů či slovníček literární a mluvnické terminologie. Příspěvky vkládají na tento web samotní studenti, a tak je třeba počítat s jejich nevyváženou kvalitou.

→ http://www.cesky-jazyk.cz

Uzlíky na jazyku

Pokud se zajímáte o češtinu, určitě znáte jazykovědce Karla Olivu. Ten je mj. autorem pořadu internetové televize Stream.cz nazvaného Uzlíky na jazyku. Pan docent zde poutavě objasňuje původ českých slov.

https://www.stream.cz/porady/uzliky-na-jazyku

O češtině

Tento televizní pořad se již nevysílá, na internetu jej však můžete sledovat i dnes. Jednalo se o zábavný vzdělávací cyklus o zajímavostech češtiny, kterým diváky provázel Aleš Cibulka. Jednotlivé díly tohoto pořadu najdete v online archivu České televize.

→ http://www.ceskatelevize.cz/porady/10098745482-o-cestine

Česky a hezky

Zajímavé články o češtině, které vás pobaví i poučí, najdete také v sekci webu Českého rozhlasu, jež má název Česky a hezky. Těšit se můžete třeba na pojednání o českých frazémech, rady, jak psát složitější slova, nebo třeba zábavné testy a kvízy. Kromě toho si zde můžete také poslechnout rozhlasové pořady o češtině (Slovo o češtině, O původu příjmení, Jazykový koutek aj.).

→ http://www.rozhlas.cz/cesky/portal

Čeština 2.0

Čeština 2.0, to je zábavný online slovník nekonvenční češtiny. Autorem projektu je Martin Kavka, ale jednotlivé příspěvky může do slovníku přidávat kdokoliv. Schválně tímto slovníkem zalistujte a určitě vás celá řada slov zaujme a pobaví. Těšit se můžete na neotřelé neologismy, regionálně příznaková slova, slovní hříčky apod.

https://cestina20.cz

Databáze popularizačních knih o češtině

Máte rádi češtinu, ale výše uvedené internetové zdroje vás příliš nezaujaly? Raději byste zkrátka sáhli po nějaké klasické knížce? V tom případě doporučujeme vaší pozornosti rozsáhlou databázi popularizačních knih o češtině, která byla před nedávnem vytvořena na Filozofické fakultě pražské Univerzity Karlovy. Projekt vedl bohemista Robert Adam.

V této databázi najdete záznamy o popularizačních knihách z oblasti jazykovědné bohemistiky, které byly vydány od roku 1948. U každé knížky je uvedena celá řada informací, vč. autora, nakladatele, počtu stran či stručné anotace.

→ http://popularizace.ff.cuni.cz


Znáte nějaký další webový portál o češtině, který vás často pobaví či poučí? Nebo jsme zapomněli na nějaký internetový slovník češtiny, který je vám při psaní oporou? Dejte nám vědět prostřednictvím komentářů pod tímto článkem. Vaše tipy rádi do tohoto přehledu doplníme.

Pošlete tento příspěvek dál! ↓

5 comments

  1. Super přehled! Moc užitečný, člověk ví, že je toho na netu spousta, ale nemá šanci to všechno udržet.

  2. díky moc za tenhle přehled – vám 🙂 a taky samozřjemě díky tvůrcům těch všech stránek, co tu uvádíte 🙂

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *