Alena Sigmundová: Čtení s porozuměním jako předpoklad úspěšné strategie řešení slovních úloh v matematice

Alena Sigmundová: Čtení s porozuměním jako předpoklad úspěšné strategie řešení slovních úloh v matematice

Datum a čas
30. 10. 2019
18:00–19:30

Místo konání
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Kategorie


Přednáška Aleny Sigmundové (Katedra českého jazyka PedF UK) s názvem Čtení s porozuměním jako předpoklad úspěšné strategie řešení slovních úloh v matematice se uskuteční v rámci podzimního běhu přednášek Kruhu přátel českého jazyka. Konat se bude 30. října 2019 od 18:00 v posluchárně číslo 18 na FF UK (náměstí Jana Palacha 2, Praha 1).

Oficiální anotace přednášky

Přednáška prezentuje výsledky interdisciplinární studie zkoumající jazykové aspekty slovních úloh v matematice a souvislost mezi porozuměním textu slovních úloh a úspěšností jejich řešení. Výzkum se opíral o jazykovou analýzu 18 slovních úloh s nízkou úspěšností řešení, převzatých z mezinárodních výzkumných šetření PISA 2012 a TIMSS 2007. Nejprve byla zjišťována úroveň porozumění textu těchto úloh u žáků 8. a 9. ročníku ZŠ a úspěšnost jejich řešení. Následně byly úlohy reformulovány – jazykové jevy mající potenciální vliv na porozumění byly modifikovány a byl pozorován účinek těchto reformulací. Výzkum měl kvantitativně-kvalitativní charakter, hlavními metodami byly písemné testování žáků a polostrukturované rozhovory. Výzkumu se účastnilo 773 žáků ze 13 základních škol.