Alice Jedličková: „Ma-ma-maminko-podívejte se, co mám!“ – Zobrazení řeči a mysli postav v české próze kolem poloviny 19. století

Alice Jedličková: „Ma-ma-maminko-podívejte se, co mám!“ – Zobrazení řeči a mysli postav v české próze kolem poloviny 19. století

Datum a čas
27. 03. 2019
18:00–19:30

Místo konání
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Kategorie


Tato přednáška se uskuteční v rámci aktuálního programu Kruhu přátel českého jazyka (jarní běh 2019). Konat se bude na půdě FF UK v Praze (posluchárna č. 18) a vysloví ji Alice Jedličková (Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha).

Oficiální anotace

Přes bohatství literatury o české próze 19. století v ní najdeme jen nemnoho příspěvků, které by se podrobně zabývaly narativními způsoby, ještě méně pak těch, které by je sledovaly soustavně. Přednáška vychází z projektu, který je věnován právě diachronii českého vyprávění. Soustředí se na období, v němž lze zvláště v zobrazení řeči postav pozorovat zřetelné proměny.