Bohumil Vykypěl: Typologické poznámky k německé jazykovědě za nacionálního socialismu

Bohumil Vykypěl: Typologické poznámky k německé jazykovědě za nacionálního socialismu

Datum a čas
06. 12. 2018
17:30–19:30

Místo konání
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Kategorie


Tato přednáška se koná na FF UK v místnosti č. 18 a je součástí zimního běhu akcí Jazykovědného sdružení. Vystoupí na ní  Bohumil Vykypěl, vstup je zdarma.

Anotace

Přednášející se zejména na konkrétním příkladu slavisty Karla Heinricha Meyera (1890–1945) a indoevropeisty Ericha Hofmanna (1895–1982) bude zabývat motivy pro pozitivní vztah německých intelektuálů k nacionálnímu socialismu. Pokusí se přitom také načrtnout malou typologii těchto motivů a srovná ji s motivy pro pozitivní vztah českých intelektuálů ke komunistickému režimu.

Více na oficiálních stránkách Jazykovědného sdružení.