Česká mystifikace – Rukopisy královédvorský a zelenohorský v nás

Česká mystifikace – Rukopisy královédvorský a zelenohorský v nás

Datum a čas
13. 02. 2020
17:00–19:00

Místo konání
Knihovna Václava Havla

Kategorie


O slavných českých Rukopisech (a nejen o nich) budou v Knihovně Václava Havla pod taktovkou Elišky Černé z Deníku N diskutovat Miroslav Pudlák, autor opery Sasíci v Čechách aneb marnost boje proti RKZ, a Markéta Dlábková (NG ČR), Dalibor Dobiáš (ÚČL AV ČR), Milan Ducháček (ÚSD AV ČR) a Tomáš Masař (FF UK), spoluautoři monografie Rukopisy královédvorský a zelenohorský v kultuře a umění (Academia 2019). Akce je na programu 13. února 2020 a její začátek je naplánován na 17:00.

Více na oficiálních stránkách události.

Informace od pořadatelů

Čím to, že jedním z klíčových symbolů při utváření moderní české identity se staly mystifikace, a navíc reprezentovaly Čechy i v Evropě 19. století? Měli pravdu ti soudobí publicisté, kteří naopak tvrdili, že celé české obrození stojí na lži? Jak se s mystifikacemi Češi setkávali a potýkali a v čem je zkušenost tohoto střetu užitečná i dnes v 21. století, kdy se nadčasová národní identita opět stává politickým tématem, a objevují se nové techniky, jak ji manipulativně využít?