Hodnoty v literatuře a umění V

Hodnoty v literatuře a umění V

Datum a čas
26. 08. 2020 – 27. 08. 2020
09:00–15:00

Místo konání
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

Kategorie


V srpnu se v Brně uskuteční mezinárodní konference Hodnoty v literatuře a umění V. Půjde o setkání, jehož hlavním tématem bude studium problematiky hodnot a jejich zachycení v literatuře a dalších druzích umění.

Akci pořádá Česká asociace slavistů ve spolupráci s Ústavem slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (Brno), s Katedrou ruské a zahraniční literatury a metodiky výuky literatury Filologické fakulty Samarské státní sociální a pedagogické univerzity (Samara), společností Ars Comparationis (Slovanská sekce Mezinárodní asociace pro studium slova a obra­zu)‚ Středoevropským slavis­tickým centrem a Slavistickou společností Franka Wolmana.

Více informací najdete na webu fakulty.