Jak učit literaturu na střední škole ve 21. století?

Jak učit literaturu na střední škole ve 21. století?

Datum a čas
24. 10. 2018
08:30–13:00

Místo konání
Anglické gymnázium

Kategorie


Kolokvium o středoškolské výuce literatury pořádají Anglické gymnázium (English College in Prague) a Akademie věd ČR. Účast je zdarma, ale je třeba se předem zaregistrovat na e-mailu josef.sveda@englishcollege.cz. Více informací o této akci najdete na webu Asociace češtinářů.

Oficiální anotace

V současné době se diskuze o výuce literatury na středních školách často omezují pouze na maturitu a samotný obsah učení je poněkud přehlížen. Kolokvium se proto bude věnovat problematice středoškolské výuky literatury v celé její šíři.

V první části dne se středoškolští učitelé spolu se zástupci akademické obce pokusí nastínit svoje představy o tom, jak vyučovat literaturu na středních školách. V příspěvcích se budou mimo jiné věnovat cílům výuky literatury, literární teorii a jejímu využití při interpretaci literárního textu nebo literárnímu kánonu.

Následovat bude panelová diskuze, do níž se kromě přednášejících budou moci zapojit i účastníci z řad pedagogické a odborné veřejnosti.