Jan Hon: Starší česká překladová epika – bilance a výhledy

Jan Hon: Starší česká překladová epika – bilance a výhledy

Datum a čas
13. 03. 2019
18:00–19:30

Místo konání
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Kategorie


Tato přednáška se uskuteční v rámci aktuálního programu Kruhu přátel českého jazyka (jarní běh 2019). Konat se bude na půdě FF UK v Praze (posluchárna č. 18) a vysloví ji Jan Hon (Institut für Deutsche Philologie, Ludwig-Maximilians-Universität, Mnichov).

Oficiální anotace

Dvorské romány, hrdinské eposy i tzv. knížky lidového čtení, které byly od 14. do 16. století překládány – převážně z němčiny – do češtiny, dlouho mezi bohemisty platily za podřadnou zábavnou četbu, pozdní chabé snahy dohnat literární život západní Evropy a vůbec za literární památky druhořadého významu. Pohled na ně se pomalu mění až v posledních letech, a to jednak spolu s tím, jak se uvažování o starší české literatuře internacionalizuje, jednak díky novému bádání na poli historického literárního překladu. Přednáška představí staročeskou světskou epiku na pozadí těchto debat, přičemž se zaměří zejména na různé roviny literárního překladu v jeho širším pojetí: na otázky poetologické a naratologické, na problém kulturní sémantiky či na otázky spojené s medialitou překládaných děl.