Jan Malura: Poutní a kramářské písně – prodloužení baroka v literární kultuře 19. století?

Jan Malura: Poutní a kramářské písně – prodloužení baroka v literární kultuře 19. století?

Datum a čas
12. 05. 2020
17:00–19:00

Místo konání
Ústav pro českou literaturu AV ČR, pracoviště Praha

Kategorie


Přednáška Jana Malury s názvem Poutní a kramářské písně – prodloužení baroka v literární kultuře 19. století? se uskuteční 12. května 2020 v horním přednáškovém sále Ústavu pro českou literaturu AV ČR (Na Florenci 3, Praha 1).

Akce se koná v rámci druhé části cyklu přednášek literárněvědného fóra ÚČL, které je určeno pro odbornou i širší veřejnost a jehož téma zní „Literatura – média – veřejnost. Utváření moderní literární kultury v českých zemích“.

Více informací o přednášce najdete na oficiálních stránkách ústavu.