Jana Segi Lukavská: Bilderbuch jako interpretační výzva

Jana Segi Lukavská: Bilderbuch jako interpretační výzva

Datum a čas
20. 11. 2019
18:00–19:30

Místo konání
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Kategorie


Přednáška Jany Segi Lukavské (Ústav české literatury a komparatistiky FF UK) s názvem Bilderbuch jako interpretační výzva se uskuteční v rámci podzimního běhu přednášek Kruhu přátel českého jazyka. Konat se bude ve středu 20. listopadu 2019 od 18:00 v posluchárně číslo 18 na FF UK (náměstí Jana Palacha 2, Praha 1).

Oficiální anotace přednášky

Bilderbuchy (obrázkové knihy) tvoří nedílnou součást dnešní knižní produkce pro nejmladší (před)čtenáře. Na první pohled se může zdát, že jde o knihy jednoduché, promlouvající srozumitelně a jednoznačně k vnímatelům skrze úsporné texty a líbivé obrázky. Ve skutečnosti však interakce verbální a vizuální složky knihy vytváří spletitou hru s významy. Vezmeme-li dále v potaz, že méně zkušení vnímatelé knih si teprve postupně osvojují různé literární, sociální i obrazové konvence, může i zdánlivě primitivní knížka vést k poměrně nečekaným reakcím a interpretacím. Přednáška na příkladech několika českých obrázkových knížek ilustruje, jak velkou roli může mít čtenářské rozhodnutí, zda upřednostnit text, či obraz, k jakým druhům interakce mezi verbální a neverbální složkou bilderbuchu typicky dochází a co se může stát, když do světa literární fikce vstoupí vnímatel, který zatím nepřistoupil na řadu zavedených literárních konvencí.