Jana Vlčková: Český Fonografický archiv

Jana Vlčková: Český Fonografický archiv

Datum a čas
15. 11. 2018
17:30–19:30

Místo konání
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Kategorie


Tato přednáška se koná na FF UK v místnosti č. 18 a je součástí zimního běhu akcí Jazykovědného sdružení. Vystoupí na ní Jana Vlčková, vstup je zdarma.

Anotace

Český Fonografický archiv začal vznikat souběžně se založením Fonetického ústavu Josefem Chlumským v roce 1919. Stěžejní myšlenkou a hlavní funkcí vznikajícího archivu bylo zaznamenat zvukovou různorodost českých nářečí. Postupně se oblast zájmu rozšířila i na nahrávky hudební produkce lidových i umělých písní z různých oblastí a na záznam řečových projevů osobností z různých oborů veřejného života. Uplatnění nahrávek archivu, cílené původně na didaktické využití, je však sporadické a jeho zdroje dosud zdaleka nebyly vytěženy.

Více na oficiálních stránkách Jazykovědného sdružení.