Jozef Tancer: V raji „nemčenia a maďarčenia“. Jazyková situácia v Bratislave po roku 1918

Jozef Tancer: V raji „nemčenia a maďarčenia“. Jazyková situácia v Bratislave po roku 1918

Datum a čas
14. 03. 2019
17:30–19:00

Místo konání
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Kategorie


Tato přednáška se uskuteční v rámci aktuální série akcí Jazykovědného sdružení České republiky (letní běh 2019). Konat se bude na půdě FF UK v Praze (v přednáškové místnosti č. 18). Začátek je naplánován na 17:30.

Oficiální anotace

Jazyková situácia v Bratislave po prvej svetovej vojne je predmetom neutíchajúceho záujmu tak širokého publika ako aj bádateľov. Viaže sa predovšetkým na fenomén viacjazyčnej komunikácie, aktuálny nielen v širšom spoločenskom, ale aj v odbornom diskurze viacerých disciplín. Hoci Bratislava bola viacjazyčným mestom aj pred rokom 1918, naše laické aj vedecké predstavy o tunajšej viacjazyčnej komunikácii, ako aj fluidum trojjazyčnosti, neodolateľne vyžarujúce z dávnych čias, vychádza najmä z prvorepublikovej éry. Vo svojom príspevku budem hovoriť predovšetkým o rôznych podobách komunikácie v slovenčine, nemčine a maďarčine na rôznych úrovniach, resp. v rôznych doménach. Vyjdem zo stručnej reflexie oficiálnej štátnej jazykovej politiky 1. ČSR, ktorá určovala normatívne mantinely komunikácie na spoločenskej úrovni. Zameriam sa predovšetkým na jazykové problémy, ktoré z tohto zákonného rámca vyplynuli pre inštitúcie ako aj pre jednotlivcov v komunikácii s nimi. Cieľom je ukázať, že spoločenská viacjazyčnosť resp. viacjazykovosť nepredstavovala len potenciál pre vzájomné dorozumenie sa (doslovne i prenesene), ako ju bežne vnímame, najmä v súvislosti s „mýtom“ bratislavskej trojjazyčnosti. Vo verejnom priestore často pôsobila ako rozbuška pre hlbšie spoločenské konflikty, ktoré novozaložený štát do istej miery zdedil po svojom predchodcovi.