Katja Brankačkec; František Martínek: Slovotvorné kalky v češtině a lužické srbštině – pokus o diachronní popis

Katja Brankačkec; František Martínek: Slovotvorné kalky v češtině a lužické srbštině – pokus o diachronní popis

Datum a čas
25. 04. 2019
17:30–19:00

Místo konání
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Kategorie


Tato přednáška se uskuteční v rámci aktuální série akcí Jazykovědného sdružení České republiky (letní běh 2019). Konat se bude na půdě FF UK v Praze (v přednáškové místnosti č. 18). Začátek je naplánován na 17:30.

Oficiální anotace

V projektu Analýza kalků v češtině a lužické srbštině (GA ČR P406/16/10866S) jsme se mj. zabývali předponovými slovesy s prefixy před- a nad- v češtině, horní a dolní lužické srbštině. V přednášce upozorníme na metodologické nesnáze související s výzkumem nedostatečně doložených starších fází jazyka a navrhneme řešení některých terminologických otázek. Výzkum je diachronně orientován: ukážeme významový vývoj a slovotvornou produktivitu předpon v areálových a sociolingvistických souvislostech: rozdílný vliv němčiny i dalších jazyků, ale i vliv češtiny na hls. a hls. na dls.; vnitrojazykové vývojové tendence a jejich interakce s vnějšími vlivy; vývoj standardní podoby jazyka a purismus.