Lingvistický workshop Relatives, interrogatives, alternatives

Lingvistický workshop Relatives, interrogatives, alternatives

Datum a čas
13. 11. 2019 – 15. 11. 2019
Celý den

Místo konání
Kampus Hybernská

Kategorie


„Relatives, interrogatives, alternatives“ je mezinárodní lingvistický workshop organizovaný Radkem Šimíkem, řešitelem jednoho z projektů Primus na FF UK, a podpořený networkem CENTRAL (DAAD). Na workshopu bude prezentován současný výzkum z oblasti vztažných vět, tázacích vět a aktuálního členění. Mezi pozvanými přednášejícími jsou Daniel Büring (Vídeň), Hubert Truckenbrodt (Berlín) či Robert Truswell (Edinburgh).

Více informací najdete zde.