Marie Kopřivová – Vladimír Petkevič: Databáze víceslovných jednotek

Marie Kopřivová – Vladimír Petkevič: Databáze víceslovných jednotek

Datum a čas
01. 11. 2018
17:30–19:30

Místo konání
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Kategorie


Tato přednáška se koná na FF UK v místnosti č. 18 a je součástí zimního běhu akcí Jazykovědného sdružení. Vystoupí na ní Marie Kopřivová a Vladimír Petkevič. Vstup je zdarma.

Anotace

Přednáška představí databázi českých víceslovných jednotek, která bude sloužit k automatickému označování a rozpoznávání těchto jednotek v korpusových textech podle různých kritérií daných vytvořenou typologií víceslovných jednotek. Autoři popíší obsah a strukturu databázového hesla, v němž se zejména počítá i se zachycením variability (morfologické, syntaktické, sémantické, lexikální) víceslovných jednotek vzhledem k tomu, že v úzu (korpusech) se velmi často objevují případy různě modifikovaných základních víceslovných jednotek, což dokládá velkou kreativitu uživatelů jazyka.

Více na oficiálních stránkách Jazykovědného sdružení.