Martin Henzelmann: Západoslovanské spisovné mikrojazyky

Martin Henzelmann: Západoslovanské spisovné mikrojazyky

Datum a čas
28. 02. 2019
17:30–19:00

Místo konání
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Kategorie


Tato přednáška se uskuteční v rámci aktuální série akcí Jazykovědného sdružení České republiky (letní běh 2019). Konat se bude na půdě FF UK v Praze (v přednáškové místnosti č. 18). Začátek je naplánován na 17:30.

Oficiální anotace

Teoretická klasifikace podle A. D. Duličenka (1981, 2008, 2011, 2015) obsahuje různé skupiny slovanských spisovných mikrojazyků. Mezi nimi jsou i západoslovanské spisovné mikrojazyky; počet těchto jazyků, sociolingvistické souvislosti a statistické údaje o nich jsou proměnlivé. Přednáška představí kritéria a argumenty, které ovlivňují teoretické náhledy na klasifikaci západní větve slovanských mikrojazyků.