Michaela Lišková: Neologismy po roce 1989 jako svědkové vzniku i zániku

Michaela Lišková: Neologismy po roce 1989 jako svědkové vzniku i zániku

Datum a čas
04. 12. 2019
18:00–19:30

Místo konání
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Kategorie


Přednáška Michaely Liškové (Oddělení současné lexikologie a lexikografie Ústavu pro jazyk český AV ČR) s názvem Neologismy po roce 1989 jako svědkové vzniku i zániku se uskuteční v rámci podzimního běhu přednášek Kruhu přátel českého jazyka. Konat se bude ve středu 4. prosince 2019 od 18:00 v posluchárně číslo 18 na FF UK (náměstí Jana Palacha 2, Praha 1).

Oficiální anotace

V současnosti dochází k mnoha změnám – technickým, ekonomickým, společenským, kulturním, duchovním, ke změnám způsobu života, prožívání i hodnotové orientace člověka. Na to navazují změny jazykové, zejména lexikální; ve velké míře vznikají pojmenování nová (mileniál, vybrzdit), z nichž některá zase zanikají (e-mailoman, impulsník), proměňuje se sémantika již existujících výrazů (odklonit, patetický), jejich frekvence (zážitkový), mění se i konotace s nimi spojené (kampaň). Přednáška se pokusí odpovědět na otázku, jaké svědectví o našem světě podávají neologismy posledních 30 let. Materiálově vychází ze sbírek nových slov po roce 1989: ze slovníků neologismů O. Martincové a kol., akademické databáze Neomat, otevřeného slovníku Čeština 2.0 i vlastního neologického protoslovníku.