Michal Vokurka: Barokní člověk v zámecké zahradě. Zahrady v textech bohemikální provenience

Michal Vokurka: Barokní člověk v zámecké zahradě. Zahrady v textech bohemikální provenience

Datum a čas
15. 05. 2019
18:00–19:30

Místo konání
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Kategorie


Tato přednáška se uskuteční v rámci aktuálního programu Kruhu přátel českého jazyka (jarní běh 2019). Konat se bude na půdě FF UK v Praze (posluchárna č. 18) a vysloví ji Michal Vokurka (Ústav českých dějin FF UK, Praha).

Oficiální anotace

Barokní zahrady lze zkoumat nejen z perspektivy dějin umění pomocí rytin a maleb, ale také pomocí textů. Kromě dobových odborných pojednání o tom, jak má zahrada vypadat, se dochovala i řada popisů zahrad od jejich návštěvníků. Zejména na příkladu zámecké zahrady v Ostrově se přednáška bude zabývat tím, jak návštěvníci o zahradě psali, čeho si nejvíce všímali a nakolik jejich popisy korespondují s odbornými pojednáními, podle kterých byly zahrady stavěny.