Naďa Hynková Dingová; Alena Macurová; Radka Nováková: Český znakový jazyk – ohrožený jazyk?

Naďa Hynková Dingová; Alena Macurová; Radka Nováková: Český znakový jazyk – ohrožený jazyk?

Datum a čas
20. 03. 2019
18:00–19:30

Místo konání
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Kategorie


Tato přednáška se uskuteční v rámci aktuálního programu Kruhu přátel českého jazyka (jarní běh 2019). Konat se bude na půdě FF UK v Praze (posluchárna č. 18) a vysloví ji trojice přednášejících ve složení Naďa Hynková Dingová – Alena Macurová – Radka Nováková (Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK, Praha).

Oficiální anotace

Český znakový jazyk je menšinový jazyk, který je preferovaným jazykem českých Neslyšících, tj. cca 10 000 až 40 000 lidí (podle údajů J. Hrubého). V přednášce budeme hovořit o tom, z jakého důvodu český znakový jazyk, resp. znakový jazyk uvádíme jako příklad ohroženého jazyka, o nejrůznějších vlivech působících na podobu jazyka včetně vlivu ostatních jazyků, a to mluvených i znakových. Uvedeme příklady konkrétních vlivů projevujících se na jednotlivých jazykových rovinách. Budeme společně přemýšlet o tom, která z jazykových rovin českého znakového jazyka je ke změnám nejnáchylnější a jak znakový jazyk před nejsilnějšími vlivy bránit.