Pavel Sojka: Konkurence plurálových variant typu sázejí a sází jako problém teoretický a empirický

Pavel Sojka: Konkurence plurálových variant typu sázejí a sází jako problém teoretický a empirický

Datum a čas
27. 11. 2019
18:00–19:30

Místo konání
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Kategorie


Přednáška Pavla Sojky (Katedra českého jazyka PedF UK) s názvem Konkurence plurálových variant typu sázejí a sází jako problém teoretický a empirický se uskuteční v rámci podzimního běhu přednášek Kruhu přátel českého jazyka. Konat se bude 27. listopadu 2019 od 18:00 v posluchárně číslo 18 na FF UK (náměstí Jana Palacha 2, Praha 1).

Oficiální anotace přednášky

Konkurence variant -ejí a -í ve 3. osobě plurálu indikativu prézentu aktiva sloves vzoru sází je drobným, avšak zajímavým bodem spisovného českého tvarosloví. Lze ji popisovat nejen z hlediska jazykového systému, nýbrž i z hlediska kodifikace spisovného jazyka a samozřejmě i z hlediska řečové praxe. V přednášce věnujeme pozornost jednak systémové povaze tohoto jevu, jednak jeho popisu v mluvnicích, jednak vývoji názorů na kodifikační řešení této tvarové konkurence. Představíme i výsledky několika nedávných empirických sond.