Petr Janeček: Nápisový a psaný folklor mezi textem a kontextem

Petr Janeček: Nápisový a psaný folklor mezi textem a kontextem

Datum a čas
13. 11. 2019
18:00–19:30

Místo konání
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Kategorie


Přednáška Petra Janečka (Ústav etnologie FF UK) s názvem Nápisový a psaný folklor mezi textem a kontextem se uskuteční v rámci podzimního běhu přednášek Kruhu přátel českého jazyka. Konat se bude ve středu 13. listopadu 2019 od 18:00 v posluchárně číslo 18 na FF UK (náměstí Jana Palacha 2, Praha 1).

Oficiální anotace přednášky

Studium slovesného folkloru bylo od svých počátků v období preromantismu chápáno jako bádání nad ústní slovesností, které byly přisuzovány specifické estetické kvality. Se vznikem vědecké folkloristiky se na pořadu dne objevil výzkum dynamiky mezi orálními a literárními texty, který vedl – například v pracích předního českého komparatisty Václava Tilleho – dokonce až k odmítnutí specifické kvality ústně šířených folklorních textů. Přednáška se zaměří na související, ale v domácích i zahraničních folkloristických studiích stále relativně marginální oblast bádání nad problematikou nápisového a psaného folkloru. Zvláštní důraz bude kladen na výzkumy této problematiky v českých zemích, které probíhaly především ve 20. a 80. letech 20. století, specificky pak na dílo významného brněnského folkloristy Bohuslava Beneše.