Petr Plecháč: Versologie a určování autorství

Petr Plecháč: Versologie a určování autorství

Datum a čas
22. 05. 2019
18:00–19:30

Místo konání
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Kategorie


Tato přednáška se uskuteční v rámci aktuálního programu Kruhu přátel českého jazyka (jarní běh 2019). Konat se bude na půdě FF UK v Praze (posluchárna č. 18) a vysloví ji Petr Plecháč (Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha).

Oficiální anotace

Současná stylometrie pracuje s velice přesnými a robustními metodami určování autorství založenými na měření stylistické podobnosti mezi sporným textem a texty kandidátů autorství. Pro tyto účely bývají využívány nejrůznější rysy: frekvence slov, kolokací, znakových n-gramů, interpunkčních znaků… Jedna důležitá oblast je ale zcela přehlížena – versologie. Přednáška představí probíhající projekt, který se zabývá otázkou, zda mohou být charakteristiky jako četnosti přízvuků na jednotlivých metrických pozicích verše, frekvence různých typů rýmů apod. využity při rozpoznávání autorství básnických textů.