Po česky písaná literatúra na Slovensku na konci 18. a v prvej polovici 19. storočia vo svetle aktuálnych literárnohistorických výskumov

Po česky písaná literatúra na Slovensku na konci 18. a v prvej polovici 19. storočia vo svetle aktuálnych literárnohistorických výskumov

Datum a čas
14. 01. 2020
17:00–18:30

Místo konání
Ústav pro českou literaturu AV ČR, pracoviště Praha

Kategorie


Přednáška o česky psané literatuře na Slovensku se uskuteční v úterý 14. ledna 2020 od 17:00 v horním přednáškovém sále Ústavu pro českou literaturu AV ČR (Na Florenci 3, Praha 1). Vysloví ji prof. Miloslav Vojtech z Univerzity Komenského v Bratislavě

Anotace přednášky

Prednáška bude venovaná problematike používania češtiny ako literárneho jazyka na Slovensku v období národného obrodenia. Predstaví pozíciu češtiny v rámci viacjazyčnej literárnej kultúry na Slovensku s dôrazom na obdobie 30. rokov 19. storočia, zameria sa na osobitosti česky písanej literárnej produkcie a na novšie edície česky písaných literárnych textov na Slovensku.