Róbert Bohát: Metafory učení v Komenského spisku Fortius redivivus (Fortius oživlý nebo jak zahnati lenost ze škol)

Róbert Bohát: Metafory učení v Komenského spisku Fortius redivivus (Fortius oživlý nebo jak zahnati lenost ze škol)

Datum a čas
17. 04. 2019
18:00–19:30

Místo konání
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Kategorie


Tato přednáška se uskuteční v rámci aktuálního programu Kruhu přátel českého jazyka (jarní běh 2019). Konat se bude na půdě FF UK v Praze (posluchárna č. 18) a vysloví ji Róbert Bohát (Ústav českého národního korpusu FF UK, Praha; International School of Prague).

Oficiální anotace

V čem spočívá nadčasovost Komenského přístupu ke vzdělávání? Jedním z mnoha faktorů by mohly být jeho metafory učení (se), a to nejen dobře známá metafora brány nebo dveří (srov. dílo Dvéře jazyků otevřené, podobně Janua rerum…), ale i hojné používání metafor zemědělských, lékařských, cestovatelských apod. Cílem tohoto příspěvku je dokumentovat Komenského metafory učení v díle Fortius redivivus, adresovaném „všem školním obcím, především však velmi zkušeným kurátorům školy v Blatném Potoce“. Je to dílo relativně krátké a zabývá se „věčným“ problémem „lenosti“ ve školách. Jaké metafory Komenský používá a jak často? Dosavadní výzkum ukazuje, že metafory učení se významně promítají do celého pedagogického procesu, a tudíž stojí za to se jim věnovat nejen z důvodů striktně filologických, ale i prakticky pedagogických.