Tereza Klabíková Rábová: „Když blbě zadáš PUK, tak seš jantar“ aneb Ke specifikům vyjadřování v marketingové komunikaci

Tereza Klabíková Rábová: „Když blbě zadáš PUK, tak seš jantar“ aneb Ke specifikům vyjadřování v marketingové komunikaci

Datum a čas
03. 04. 2019
18:00–19:30

Místo konání
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Kategorie


Tato přednáška se uskuteční v rámci aktuálního programu Kruhu přátel českého jazyka (jarní běh 2019). Konat se bude na půdě FF UK v Praze (posluchárna č. 18) a vysloví ji Tereza Klabíková Rábová (Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK, Praha).

Oficiální anotace

Projevům marketingové komunikace a public relations, které dnes zahrnují možná až překvapivě vysoký počet komunikátů, se ani při dobré vůli nelze nikterak vyhnout, i proto je třeba tyto mluvené i psané texty podrobovat odborným analýzám, a to z mnoha hledisek: od způsobů užití jednotlivých jazykových prostředků, studia morfologie, lexika (které je obzvláště nápadné) a typických syntaktických struktur po stylistická specifika těchto textů (jsme mj. svědky vzniku nových formátů, žánrových útvarů typu advertoriál, redakční článek apod.). Věc je třeba vidět rovněž ve světle úvah o spisovnosti a kultivovanosti jazyka těchto sdělení coby jazykových vzorů (včetně např. typických pravopisných chyb). Všechny zmíněné charakteristiky pak konstituují komplexní specifický marketingový diskurz.