Umění knihvazačů

Umění knihvazačů

Datum a čas
28. 01. 2020 – 22. 03. 2020
Celý den

Místo konání
Muzeum Vysočiny Pelhřimov

Kategorie


V pelhřimovském zámku pánů z Říčan bude od ledna do března k vidění výstava zaměřená na knižní vazbu (současnou i historickou). 28. ledna od 17:00 je na programu komentovaná prohlídka (výstavou vás provede PhDr. Vlastimil Kolda), 25. února od 15:00 se pak uskuteční workshop „Jak vzniká knižní vazba?“.

Kurátorkou výstavy je Mgr. Gabriela Krejčová Zavadilová, Ph.D. Více informací najdete na stránkách muzea.

Oficiální informace od pořadatelů

Výstava je společným projektem Muzea Vysočiny Pelhřimov, Státního oblastního archivu v Třeboni a Státního okresního archivu Jihlava. Veřejnosti jsou na ní představeny více než tři desítky knih, vzniklých v průběhu několika staletí. V první části expozice jsou vystaveny historické knižní vazby dokládající řemeslné dovednosti knihvazačů 16. až 18. století a také šikovnost současných studentek restaurátorství, které je v rámci svých závěrečných prací na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice zrestaurovaly.

Druhou část výstavy tvoří početnější soubor uměleckých knižních vazeb od našich současných předních knihařů a knihařek, jež byly na výstavu zapůjčeny třeboňským archivem. Tyto knižní vazby vznikaly v rozmezí let 2007 až 2015 v rámci čtyř knihvazačských soutěžních přehlídek, pořádaných archivem. Expozice je doplněna textovými a obrazovými materiály, obsahujícími základní informace o podobě gotických, renesančních a barokních knižních vazeb.