Viktor Elšík: Morfologie lexikálních (hlavně substantivních) romismů ve světské češtině

Viktor Elšík: Morfologie lexikálních (hlavně substantivních) romismů ve světské češtině

Datum a čas
23. 10. 2019
18:00–19:30

Místo konání
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Kategorie


Přednáška Viktora Elšíka (Ústav obecné lingvistiky FF UK) s názvem Morfologie lexikálních (hlavně substantivních) romismů ve světské češtině se uskuteční v rámci podzimního běhu přednášek Kruhu přátel českého jazyka. Konat se bude 23. října 2019 od 18:00 v posluchárně číslo 18 na FF UK (náměstí Jana Palacha 2, Praha 1).

Oficiální anotace přednášky

Lexikální romismy se v češtině vyskytují převážně v jejích specifických varietách, mj. v romském etnolektu češtiny, profesionálním slangu romistů nebo zlodějských hantýrkách a vězeňské mluvě, byť některé romismy z těchto variet pronikly i do češtině obecné a spisovné. Vysokým podílem lexikálních romismů vyniká světská čeština (světština), lexikální registr, který používají tzv. světští, „lidé jdoucí světem“, srov. pro devla tě mangelim, dochaluj už to kahňouří páko (zde schválně ponechávám bez překladu). V příspěvku budu z morfologického hlediska analyzovat korpus romismů dokumentovaný v dosud nejrozsáhlejším popisu tohoto registru, slovníčku „Světská hantýrka“ (Podzimek 1937). Budu se věnovat tomu, které flexivní formy a derivační typy zdrojových romských lexémů jsou do světštiny přejímány (tzv. morfologické adopci), pravidlům flexivní adaptace romských přejímek ve světštině i interní derivaci z vlastních romismů v rámci světštiny. Pro přehlednost se zaměřím na přejímky substantivní.