Viktor Jílek: (Ne)objektivita zpravodajství a zpravodajský stylový typ

Viktor Jílek: (Ne)objektivita zpravodajství a zpravodajský stylový typ

Datum a čas
11. 12. 2019
18:00–19:30

Místo konání
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Kategorie


Přednáška Viktora Jílka (Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky FF UP v Olomouci) s názvem (Ne)objektivita zpravodajství a zpravodajský stylový typ se uskuteční v rámci podzimního běhu přednášek Kruhu přátel českého jazyka. Konat se bude ve středu 11. prosince 2019 od 18:00 v posluchárně číslo 18 na FF UK (náměstí Jana Palacha 2, Praha 1).

Oficiální anotace

Tématem přednášky bude seznámení posluchačů s masověkomunikačním normativním konceptem médií, na jehož základě lze konstruovat zpravodajský stylový typ, tedy formulovat požadavky na jazyk mediálních sdělení, přesněji pak sdělení zpravodajských, a to ve všech jazykových plánech, včetně roviny textu. Bude zdůvodněno, proč by zpravodajství mělo naplňovat určitá kvalitativní kritéria, s čímž mimo jiné počítají právní předpisy regulující média s vysílaným signálem či etické kodexy mediálních institucí. Vysvětleny budou základní principy konceptu, jeho nahlížení zpravodajské produkce v sociálním kontextu a s tím související požadavky na práci žurnalistů při produkci sdělení. V jazykové oblasti budou průřezově zmíněny všechny jazykové plány, dominantně bude pozornost věnována plánu lexikálnímu a rovině textu. Problematika informační kvality (objektivity) coby klíčového pojmu normativního konceptu médií je v dnešní době velmi aktuální a ve veřejném prostoru tematizovaná.