Zdeňka Kohoutková: Pojmenování hmyzu v češtině

Zdeňka Kohoutková: Pojmenování hmyzu v češtině

Datum a čas
06. 03. 2019
18:00–19:30

Místo konání
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Kategorie


Tato přednáška se uskuteční v rámci aktuálního programu Kruhu přátel českého jazyka (jarní běh 2019). Konat se bude na půdě FF UK v Praze (posluchárna č. 18) a vysloví ji Zdeňka Kohoutková (Katedra českého jazyka a literatury, Filozofická fakulta Univerzity v Lublani).

Oficiální anotace

Mnohá česká pojmenování hmyzu vznikla dávno předtím, než švédský přírodovědec, lékař a zakladatel botanické a zoologické nomenklatury Carl Linné zavedl v 18. století systém vědeckého názvosloví pro organismy. Proto můžeme u mnoha názvů hmyzu sledovat jejich praslovanský, případně indoevropský původ. O novotvary se v 19. století zasadil Jan Svatopluk Presl a některé z nich užíváme dodnes, další pojmenování byla vytvořena později při objevování nových druhů hmyzu. V přednášce rozebereme vybrané české názvy hmyzu z hlediska terminologického, slovotvorného, etymologického a dialektologického. Budeme se zabývat názvy všeslovanskými, resp. arbitrárními (vzniklými za účelem popisu daného hmyzu), např. blecha, moucha, veš; názvy onomatopoickými (zvukomalebného původu), např. chroust, brouk, škvor; názvy vystihujícími specifickou vlastnost nebo chování daného hmyzu, např. ploštice, motýl, vruboun; názvy převzatými ze slovanských jazyků, z latiny či z řečtiny, např. vážka, slunéčko sedmitečné, babočka; novotvary jako např. lumek, mandelinka, kudlanka; a v neposlední řadě také názvy, které se pro svou krkolomnost a nepřirozenost v češtině neujaly, např. vypuklobřišník, hrbolokrovečník.