Židovská literatura a kultura ve střední Evropě

Židovská literatura a kultura ve střední Evropě

Datum a čas
24. 03. 2020 – 25. 03. 2020
Celý den

Místo konání
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Kategorie


Oficiální informace od pořadatelů

Ve dnech 24. a 25. března 2020 se v prostorách Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci uskuteční
desátý ročník mezinárodního interdisciplinárního sympozia Umění a kultury střední Evropy. Tématem sympozia bude Židovská literatura a kultura ve střední Evropě.

Jubilejní ročník našeho sympozia jsme se rozhodli věnovat literární tvorbě židovských autorů a židovské umělecké tvorbě a kultuře vůbec, která se po staletí rozvíjela na území střední Evropy a nepochybně podstatnou měrou spoluutváří specifika a současně i diference středoevropského prostoru. Právě pojmenování jednotlivých aspektů (uměleckých, kulturních, společenských, historických, politických) plynoucích ze vztahu židovské kultury ke středoevropskému prostoru je hlavním záměrem sympozia.

Více informací najdete na oficiálním webu sympozia.