Je správně zpravidla, nebo z pravidla?

Když jste při psaní pečliví, zpravidla asi chyby neděláte. Přesto ale můžete tu a tam narazit na slovo, které vás donutí k zamyšlení. Co třeba samotné slovo zpravidla? Nepíše se čirou náhodou spíš s mezerou (z pravidla)?


Nepíše. Slovo zpravidla patří mezi příslovečné spřežky, takže jej píšeme dohromady – bez mezery. Podle Slovníku spisovné češtiny je významem toto příslovce „obyčejně, obvykle, pravidelně, většinou“. Slovo vzniklo spojením předložky z  a podstatného jména pravidlo.

Ve spisovném českém jazyce ale můžeme použít i variantu s mezerou. Naše vyjádření však bude mít v takovém případě jiný význam. Jako příklad si třeba uveďme následující větu: „Tomáš je výjimkou z pravidla, že Češi bývají šikovní muzikanti.“ V tomto kontextu je správné napsat mezeru, protože zde slovní spojení z pravidla není použito ve významu „obvykle“ (jedná se tu o běžné užití podstatného jména pravidlo).

Zpravidla ve dvanáct
Pokud většinou obědváte ve dvanáct, děláte to zpravidla, nebo z pravidla?

Podobně je to i třeba se slovem zničehonic.

Zpravidla 

(správná varianta)

Z pravidla ×

(chybná varianta, resp. má jiný význam)


Příklady použití

Domů z práce přicházím zpravidla kolem páté hodiny.

Zpravidla se mu daří lépe, dneska asi neměl svůj den.


Pošlete tento příspěvek dál! ↓

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *