Populární české spisovatelky současnosti

Alena Mornštajnová, Radka Třeštíková nebo Karin Lednická. To vše jsou současné české spisovatelky, které mají jedno společné – jsou úspěšné a populární. Čím vás jako čtenáře mohou zaujmout?


Spisovatelka

Současná česká literatura produkuje celou řadu různých děl, která se mezi sebou výrazně žánrově odlišují. Zatímco rozvoj české literatury ve dvacátém století zaznamenával převážně uplatňování schémat hlavního proudu, který se orientoval na významné události a politicko-sociální život, v současné době jsou díla zaměřována především na jednotlivce či dílčí fenomény moderního světa, které se prolínají s aktuálními tématy běžného českého člověka.

Kromě nich však můžeme nalézat také díla výrazně žánrově odlišná – navazující na světové trendy sci-fi, fantasy či kyberpunku nebo dystopického vnímání budoucnosti, detektivních příběhů a záhad, které mnohdy využívají prolamování čtvrté zdi (jež je velmi oblíbenou strategií současných audiovizuálních děl). A kromě toho zde máme i brakové romány, kuchařky či motivační literaturu.

Celé spektrum nově vydávaných českých titulů pak pokrývá poměrně rozsáhlou čtenářskou poptávku, v níž speciální místo zabírají tituly současných českých spisovatelek klasického non-fiction fiction žánru.

Non-fiction fiction podle českých spisovatelek

Vedle populárních fejetonů či životopisných děl, kterými český literární trh zpestřují mediálně známé osobnosti, se dlouhodobě mezi čtenáři udržují také spisovatelé a spisovatelky, kteří se zaměřují na realistické romány a novely z běžného prostředí moderního člověka, jeho emocionálního světa, rodinného života a přirozených konfliktů vyplývajících z hledání vlastního místa ve společnosti. Téma může být pojímáno satiricky nebo dramaticky, obvykle však kombinuje oba tyto přístupy a jeho výjimečnost specifikuje především styl konkrétního autora.

Mezi současnými spisovatelkami je tento žánr velmi oblíbený, jelikož umožňuje pracovat s vlastními zkušenostmi a rozvíjet je do příběhu, jež se v podstatě odehrává paralelně s jejich životem. Aktuálně můžeme v této oblasti na předních příčkách narazit na romány Aleny Mornštajnové (jíž v posledních letech vyšlo hned několik románů), Karin Lednické či Radky Třeštíkové.

Postavy Aleny Mornštajnové

Romány od spisovatelky Aleny Mornštajnové patří aktuálně mezi nejčtenější díla české literatury vůbec. Autorka se zaměřuje především na ženskou část populace – její knihy představují fascinující vhled do osudů žen, které se v různých obdobích svého života a na pozadí pohnutých událostí musí potýkat a překonávat utrpení vyplývající z jejich postavení nebo životních rozhodnutí.

Přestože by mohly být knihy Aleny Mornštajnové vnímány jako historické romány, individualita a práce s pocitovou rovinou postav stírá problematiku časovou a společenskou a řeší spíše vlastní vnitřní svět člověka.

Alena Mornštajnová zaznamenala relativně velký úspěch již svým debutovým románem, do obecného povědomí vešla ovšem až titulem Hana a pak i těmi, které po něm následovaly.

Psychologie Radky Třeštíkové

Stejně výrazné zaměření na čtenářky nesou také romány Radky Třeštíkové. Její strategie je ovšem orientována především na moderní ženy a konfliktní rodinné a partnerské vztahy.

Tituly Radky Třeštíkové nesou specifický otisk analytického rozebírání různých vztahových rovin běžného člověka s výrazným upřednostňováním vztahů partnerských či mileneckých. Své romány autorka zalidňuje postavami, jež se musí vyrovnat s náročnou životní situací. Nejedná se ovšem pouze o ženské postavy.

Spisovatelčin bestseller Bábovky se nedávno dočkal filmového zpracování.

Oficiální trailer k filmu Bábovky, který byl natočen podle knihy Radky Třeštíkové

Karin Lednická a její region

Velmi výrazným dílem současné české literatury je i série Karin Lednické nazvaná Šikmý kostel. Obdobně jako Alena Mornštajnová i Karin Lednická ve svém díle zasazuje postavy do historického prostředí, jejich životní osudy však buduje na skutečných událostech.

Aktuálně jsou k dostání dva díly této románové série a předpokládá se, že budou navazovat další.

Anna Benešová

Pošlete tento příspěvek dál! ↓

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *