Střípky z četby… George Orwell: 1984

Studentka Technické univerzity v Liberci Alice K. se s námi rozhodla sdílet své poznámky z četby knihy George Orwella 1984. Tady jsou její poznatky o autorovi i samotném dechberoucím díle.


Autor

 • vlastním jménem Eric Arthur Blair; jméno George Orwell je jeho literární pseudonym (podle říčky v místě, kde vyrůstal)
 • britský novinář, esejista a spisovatel
 • světovou popularitu si získaly jeho alegorické antiutopické romány Farma zvířat a 1984, které popisují nehumánnost totalitních ideologií
 • narodil se v Indii, která byla v té době součástí britského impéria (zde pracoval jeho otec jako úředník)
 • do Anglie ho přivezla matka, když mu byl jeden rok
 • měl dvě sestry
 • vystudoval soukromou střední školu, a jelikož mu rodiče poté nemohli platit studium na univerzitě, začal pracovat pro indickou imperiální policii v Barmě – začal se přiklánět k levicové politice (zkušenost zanechal v knize Barmské dny)
 • poté se vrátil zpět do Anglie a začal psát eseje a pracovat jako novinář
 • nějakou dobu žil na ulici jako tulák, pohyboval se mezi spodinou (zkušenost zanechal v knize Na dně v Paříži a Londýně)
 • politické události v Evropě (nástup fašismu v Itálii a Německu + válka ve Španělsku) ho mocně zasáhly, a tak se stal kritikem všech nedemokratických společností
 • zapojil se jako dobrovolník do španělské občanské války (1936–39; republikáni vs. povstalci; válka vypukla v momentě, kdy proti demokraticky zvolené republikánské vládě vojensky vystoupila armáda pod vedením generála Francisca Franca.); zkušenost zanechal v knize Hold Katalánsku
 • pracoval pro BBC
 • měl tuberkulózu, na kterou i zemřel (krátce před svou smrtí napsal román 1984)
 • zajímavost: kniha 1984 byla zakázána v poválečném ČSR, samotný Orwell byl na seznamu zakázaných autorů (vyhraněnost vůči komunistickému režimu)
 • překlad vznikl v 80. letech v undergroundových podmínkách – vycházel samizdatově nebo v exilu

Další díla

 • Farma zvířat
 • Na dně v Paříži a Londýně
 • Hold Katalánsku
George Orwell: 1984
George Orwell: 1984

Kontext

 • prvky existencionalismu (pocit odcizení, nepochopení společností, hlavní hrdina se cítí být odlišným)
 • prvky sci-fi (jedná se o vizi budoucnosti), ale i podobnost s realitou

Dílo

 • antiutopický román, fikce
 • antiutopie = myšlenka společnosti, která se vyvinula nežádoucím směrem; má nedostatky; prvky totalitního režimu
 • autor toto dílo psal již v roce 1948, kdy se svět rozdělil na dvě části (země s totalitními principy a země s demokratickými principy)
 • zemřel rok po vydání této knihy (v roce 1949 byla kniha vydána)

Téma

 • svědectví o totalitní společnosti; zcela tristní stav světa
 • Orwell reaguje na diktátorské režimy, a to zejména na stalinismus v Sovětském svazu (vycházel ale také ze svých zkušeností s válečnou realitou ve Velké Británii)
 • témata: zakázaná láska, únik od společnosti, vzpoura, manipulativnost, podlehnutí mocnější síle, zrada
 • kontrast: hlavní hrdina hledá štěstí v životě × hlavní hrdina dosáhne utrpení a pokoření
 • význam díla: varovat před mocí autoritářských režimů a podpořit rozvoj individuality i vlastního názoru; zároveň kritika byrokracie a totality

Časoprostor

 • děj knihy se odehrává v roce 1984 (knihu psal v roce 1948 = prohození posledních dvou číslic) v Londýně, který patřil k jedné ze tří supervelmocí, k Oceánii (svět je rozdělen na tři supervelmoce: Oceánie, Eurasie a Eastasie)
 • Oceánie vede (pasivní) válku s dalšími dvěma mocnostmi
 • Oceánii vládne Velký Bratr (autorita s nejasnou identitou), který je v čele Strany
 • svět Oceánie je totálně zmanipulován (obyvatelé přestávají myslet), lidé mají velmi omezená práva, jakýkoli soukromý život je nemyslitelný (i minimální přečin proti rutině je trestán)
 • lidé jsou na každém kroku monitorováni (za pomocí televizních obrazovek) a tzv. ideopolicii neunikne nic
 • ideozločinem může být prakticky cokoliv, stačí i pohled či mluvení ze spaní
 • většinová společnost je tvořena proléty = původní, dá ze říci zotročení obyvatelé, jsou bráni za totální spodinu společnosti
 • menšinou, avšak významnější částí populace jsou členové Strany – ta ovládá politické zřízení, tedy angsoc (= anglický socialismus); myšlení lidí je kontrolováno uměle zavedeným jazykem – neolektem, newspeakem (počet slov je regulován, aby se lidé nemohli patřičně vyjádřit, popřípadě vzdorovat)

Kompozice

 • děj je chronologický
 • kniha je rozdělena na tři části – každá z nich dále na kapitoly
 1. část: uvedení do problematiky, představený angsoc a života Winstona (hlavní postava)
 2. část: vnáší se do příběhu postava Julie
 3. část: vyslýchání a mučení, které končí propuštěním do běžného života
 • kniha je vyprávěna v er-formě

Charakteristika postav

 • autor se věnuje vnitřnímu světu postav
 • jejich charakter se vyvíjí (hlavně u Winstona)

Winston Smith (hlavní postava) – román se zabývá především jeho životem a jeho postupnou proměnou v průběhu knihy
Kupuje si deník, o kterém ví, že by do něj neměl psát, ale stejně to dělá, jelikož je to pro něj něco jako úleva od všeho zlého. Celou dobu ho ukrývá. Postaví ho vždy zpět na místo tak, aby na něm bylo trochu prachu, a když ho najde ve stejné pozici, tak ví, že ho nikdo nečetl. Pracuje na Ministerstvu pravdy (zabývá se přepisováním různých dokumentů a měněním historie). Je odpůrcem režimu, ale postupně se stává jeho milovníkem. Byl zatčen ideopolicií a byl mu vymýván mozek. Zradí sám sebe, snaží se o odboj. Zamiluje se do Julie. Vnitřně je odpůrcem režimu (chce se stát také členem Bratrstva = tajné společenství vystupující proti režimu), ale pak se změní. Zradí Julii (celou dobu argumentuje tím, že ji nezradil, protože ji miluje, ale nakonec ho postaví do místnosti 101 proti největšímu strachu a on řekne, že ať na jeho místo raději dají Julii, a tím ji kompletně zrazuje).

Velký Bratr – všemocný, vládne Straně; ovládá Oceánii tvrdou diktaturou; není jisté, zda existuje

Julie – pracuje v oddělení literatury, zamiluje se do Winstona – tajně se schází

O’Brien – člen Vnitřní strany; Winston si myslí, že mají stejné myšlenky a že se spolu spiknou; oběma milencům (Julie a Winston) je zprostředkovaný přístup k Bratrstvu; O’Brien ho ale také zradí, na konci knihy ho mučí; přesvědčuje Winstona, aby uvěřil Velkému Bratrovi a přiklonil se na jeho stranu

Charrington – majitel obchodu s veteší; pronajímá Winstonovi pokoj pro něj a Julii; je členem ideopolicie; kvůli němu jsou lapeni

Goldstein – nepřítel lidu, hlavní osoba Dvou minut nenávisti, původně členem Strany, dnes členem Bratrstva (bojovalo proti Straně)

Syme – pracovník výzkumného oddělení, je vaporizován (když někdo zemřel, byl úplně smazán ze světa)

Parsons – Winstonův soused, oddaný Straně; hloupý, také vaporizován

Jazyk a styl

 • kniha je psána spisovným jazykem
 • používají se vymyšlené výrazy – jazyk: neolekt (newspeak) – symbolizuje bezmoc a nedostatečnost slov k vyjádření pocitů postav
 • vyprávění je doplněno textovými vsuvkami z dokumentů, s nimiž Winston pracuje + pasážemi komentujícími život v Oceánii (Goldsteinova kniha)

Alice K.

Ponořili jste se do četby nějaké knihy natolik, že chcete své postřehy sdílet veřejně? Pošlete nám také své střípky z četby.

Těšíme se na vaše příspěvky!

Pošlete tento příspěvek dál! ↓

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *