Konkrétum

Konkrétum

Slovo konkrétum se v jazykovědě používá jako označení jedné ze skupin podstatných jmen. Opakem tohoto termínu je abstraktum. Výraz konkrétum bychom mohli opsat slovním spojením konkrétní podstatné jméno. Konkréta jsou totiž […]

Read more