E-mail × email

Jak e-mail, tak i email jsou spisovná slova. Je však potřeba důsledně rozlišovat jejich významy. Ty jsou totiž zcela odlišné. Pokud chcete vyjádřit význam „elektronická pošta“, použijte tvar se spojovníkem, […]

Read more