Jiří Homoláč – Kamila Mrázková: „S dovolením si na svém soukromém Twitteru budu dál psát, co chci“: Diskurzní analýza twitterových účtů českých novinářů

Jiří Homoláč – Kamila Mrázková: „S dovolením si na svém soukromém Twitteru budu dál psát, co chci“: Diskurzní analýza twitterových účtů českých novinářů

Datum a čas
05. 12. 2018
18:00–20:00

Místo konání
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Kategorie


Tato přednáška se koná na FF UK v místnosti č. 18 a je součástí podzimního běhu Kruhu přátel českého jazyka. Vysloví ji společně Jiří Homoláč a Kamila Mrázková z Ústavu pro jazyk český AV ČR. Vstup je zdarma.

Anotace

Přednáška se opírá o detailní analýzu soukromých twitterových účtů 15 českých novinářů. Zabývá se mísením postupů typických pro mediální komunikaci (např. uvádění zdrojů, „breaking news“) a postupů typických pro komunikaci na sociálních sítích (např. stručných komentářů pomocí verbálních i neverbálních prostředků). Pokouší se také vysvětlit, proč je pro jiné uživatele někdy obtížné akceptovat, když o sobě novináři tvrdí, že na Twitteru vystupují jako soukromé osoby.

Více na oficiálních stránkách KPČJ.