Josef Ernst: Emanuel Salomon Friedberg-Mírohorský a jeho podíl na vytvoření novočeské vojenské terminologie

Josef Ernst: Emanuel Salomon Friedberg-Mírohorský a jeho podíl na vytvoření novočeské vojenské terminologie

Datum a čas
24. 10. 2018
18:00–20:00

Místo konání
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Kategorie


Tato přednáška se koná na FF UK v místnosti č. 18 a je součástí podzimního běhu Kruhu přátel českého jazyka. Vysloví ji Josef Ernst ze Spolkového ministerstva obrany Rakouska (Vídeň). Vstup je zdarma.

Anotace

Svobodný pán Emanuel Salomon von Friedberg-Mírohorský (1829–1908, Praha) byl český generál v rakouské armádě a všestranně činný intelektuál – spisovatel, překladatel, malíř, ilustrátor a dramatik. Už od dětství byl velmi nadaný, jak výtvarně, tak i jazykově. Studium na Tereziánské vojenské akademii dokončil v roce 1847. Jako poručík I. třídy se vrátil do Prahy, kde nastoupil k 28. pěšímu pluku. Bojoval pod vedením Radeckého na několika místech monarchie a dostal Vojenský záslužný kříž s válečnou dekorací a Řád svaté Anny III. stupně s meči. Ovládal přibližně deset jazyků a těchto svých znalostí potom využíval k překladatelské činnosti. Jeho literární tvorba souvisela s vojenskou službou. Psal cestopisy, národopisné studie a reportáže ze svých cest a válečných událostí. Jeho nejvýznamnější samostatnou prací je Válečnictví polní a vojenství, vydané roku 1868 s příspěvky od Miroslava Tyrše a Karla Procházky. Svých odborných znalostí využil také jako přispěvatel do Riegrova a Ottova slovníku naučného. Oživil staré a vytvořil nové české vojenské názvosloví.

Více na oficiálních stránkách KPČJ.