Štefan Pilát: Gorazd – Digitální portál staroslověnštiny

Štefan Pilát: Gorazd – Digitální portál staroslověnštiny

Datum a čas
21. 11. 2018
18:00–20:00

Místo konání
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Kategorie


Tato přednáška se koná na FF UK v místnosti č. 18 a je součástí podzimního běhu Kruhu přátel českého jazyka. Vysloví ji Štefan Pilát z Slovanského ústavu AV ČR. Vstup je zdarma.

Anotace

Cílem projektu Gorazd je digitalizace a online zpřístupnění staroslověnských slovníků, které vznikly či vznikají na půdě Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i., a staroslověnské lístkové kartotéky. V rámci přednášky bude pojednáno o problematice digitalizace staroslověnských slovníků, bude představeno řešení použité v projektu Gorazd a bude prezentováno uživatelské rozhraní projektu a možnosti jeho využití.

Více na oficiálních stránkách KPČJ.

Přednáškový sál