Tatiana Timoshchenko: Obraz barev v českém korpusu

Tatiana Timoshchenko: Obraz barev v českém korpusu

Datum a čas
28. 11. 2018
18:00–20:00

Místo konání
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Kategorie


Tato přednáška se koná na FF UK v místnosti č. 18 a je součástí podzimního běhu Kruhu přátel českého jazyka. Vysloví ji Tatiana Timoshchenko z Ústavu českého národního korpusu FF UK. Vstup je zdarma.

Anotace

Zastřešujícím pojmem polské školy kognitivní lingvistiky, který se postupně stává nezbytnou součástí i české tradice kognitivního výzkumu, je jazykový obraz světa. Jde o způsob reflexe světa sdílené určitým společenstvím a fixované v jazyce. Jazykový obraz světa lze pojímat jako souhrn (případně strukturu) obrazů tvořených dílčími koncepty, jež jsou navzájem vnitřně propojeny. S cílem prozkoumat obraz barev v současné češtině se nyní obracíme k datům Českého národního korpusu (SYN2015). V souladu s (kognitivnělingvisticky) modifikovaným strukturalistickým přístupem k jazykovému materiálu se pokusíme rekonstruovat sémantické pole základních pojmenování barev (bílý, černý, červený, zelený, žlutý a modrý). Poukážeme též na řadu jazykových jevů souvisejících s jejich užitím v korpusu. Důraz bude kladen na nová frazeologická spojení, která mohou signalizovat proměny českého obrazu světa.

Více na oficiálních stránkách KPČJ.