Asyndeton

Pro význam slova asyndeton se musíme vydat do starého Řecka. Vznikl totiž v souvislosti s klasickou rétorikou, postupem času se ale začal používat i v tradiční jazykovědě.


Asyndeton je termín, kterým se označuje spojení vět či frází bez použití jakéhokoliv lexikálního spojovacího prostředku (spojky). Jedná se o situaci, kdy je spojení vět nebo frází vyjádřeno jen za pomoci intonace nebo grafiky (čárkami).

Příklady:

  • „David miluje auta, jeho bratr má rád motorky.“
  • „Nedávej mi tak velkou porci, bude mi špatně.“
Asyndeton
Asyndeton je spojení jazykových prvků bez použití spojek.

Často se také asyndeton využívá jakožto básnická figura. Jde opět o jakési hromadění slov či veršů bez použití spojek mezi nimi. V poezii je asyndeton možností, jak zobrazit v rychlém sledu větší množství básnických představ nebo dosáhnout lepšího dějového spádu, gradace či větší stručnosti.

Jako básnická figura se asyndeton vyskytuje třeba v následující lidové básničce:

Včera jsem prohlížel louky, pole,
dnes už mám ustláno na krchově,
včera jsem přebíhal v stříbře, zlatě,
dnes už mám ustláno v hlíně, v blátě.

Výraz vznikl z řeckého slova asyndetos, které znamená „nespoutaný“.

Pošlete tento příspěvek dál! ↓

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *