Litotes

Litotes

Litotes je zajímavá řečnická figura, s jejíž pomocí se můžeme vyjadřovat nepřímo a zdrženlivě. Když zkrátka potřebujeme vyjádřit něco, co se nám tak úplně vyjádřit nechce (nejde nám to takříkajíc z úst), […]

Read more
Básnické figury

Figury

Básnické figury patří (společně s tropy) k základním jazykovým prostředkům poezie. V tomto příspěvku si na ně malinko posvítíme. Figurami máme v literární vědě na mysli neotřelé užití jazykových prostředků, které spadá do roviny […]

Read more
Aliterace

Aliterace

Aliterace znamená v češtině „náslovný rým“. Jedná se o stylistickou figuru, která se také používá jako zajímavý básnický prostředek. Tato figura spočívá v tom, že se v daném textu opakovaně vyskytují slova, která […]

Read more